Młodociani Pracownicy Wracają.

Aktualności

  • Dodano: 2020-11-26

Młodociani Pracownicy Wracają.


Powrót pracowników młodocianych do pracy.

Od 30.11.2020r. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 24.11. opublikowanego w dzienniku ustaw pozycja 2087, określił powrót uczniów będących pracownikami młodocianymi do realizacji praktycznej nauki zawodu zgodnie z § 2a pkt. 4 przytoczonego rozporządzenia - od 30.11.2020r.Jest to zgodne z zapisami art. 30b ust. z dnia 14.12.2016r. Prawo Oświatowe i uprawnień nadanych ustawą o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19. Nauka praktyczna odbywa się w dni określone programem nauczania ustalonych i uzgodnionych ze Szkołą. Nauka Teoretyczna odbywa się w dalszym ciągu systemem zdalnym. 


Najnowsze informacje

Pogrzeb Wieloletniego Członka Cechu.

Ostatnie pożegnanie Mieczysława Adamiaka.

Czytaj więcej

Ważna wiadomość dla pracodawców

Zmiana w sposobie przeprowadzania egzaminów czeladniczych w 2022 roku.

Czytaj więcej

Życzenia 2020

Wesołych Świąt

Czytaj więcej

ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO WYSTĄPIŁ O UMOŻLIWIENIE REALIZACJI PRAKTYCZNEJ NAUKI !!!

ZRP wystąpił o umożliwienie kontynuacji zajęć praktycznych uczniom szkół branżowych

Czytaj więcej