Struktura Cechu

Struktura Cechu

 

Władze Cechu Rzemiosł Różnych w Turku wybrane 17 czerwca 2016 r.

 

Składy osobowe:

 • Zarząd Cechu :
 1. Wojciech Basiński – Starszy Cechu
 2. Stanisław Pawlak – Podstarszy
 3. Krzysztof Lewandowski – Sekretarz Cechu
 4. Ryszard Włodarczyk – Skarbnik
 5. Jan Napierała – Członek Zarządu

 

 

 • Komisja Rewizyjna:
 1. Ludwik Bogdan Greber – Przewodniczący
 2. Andrzej Ciemniewski – Wiceprzewodniczący
 3. Tadeusz Trzmielewski – Sekretarz

 

 • Sąd Cechowy :
 1. Zdzisław Jesiołowski – Przewodniczący
 2. Halina Gronostaj – Członek
 3. Tadeusz Wawrzyniak – Członek
 • Administracja biura:
 1. Marian Kiszewski – Kierownik Biura Cechu
 2. Agnieszka Stasiak – Pracownik administracyjny-Samodzielna Księgowa