Walne Zgromadzenie Członków Cechu 2020 r.

Aktualności

  • Dodano: 2020-09-28

Walne Zgromadzenie Członków Cechu 2020 r.


Walne Zgromadzenie Członków Cechu w Turku.

W dniu 25.09.2020r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Cechu Sprawozdawczo-Wyborcze. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia przyjęli sprawozdania organów Cechu jakimi są : Zarząd Cechu, Komisja Rewizyjna oraz Sąd Cechowy. Zatwierdzili sprawozdanie finansowe za rok 2019 oraz udzielili absolutorium Zarządowi. Następnie dokonano wyborów nowych władz Cechu na kadencje 2020-2024 w głosowaniu tajnym.

W wyniku głosowania Starszym Cechu jednogłośnie wybrano Wojciecha Basińskiego, zaś Członkami Zarządu zostali Ryszard Włodarczyk, Krzysztof Lewandowski, Jan Napierała i Tomasz Łuczak. Wybrano również dwóch zastępców Członków Zarządu, którymi zostali Tadeusz Wawrzyniak i Zbigniew Laksander. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej wybrano Krzysztofa Skoniecznego. 

Walne Zgromadzenie przyjęło plany finansowe Cechu na rok 2020 oraz wytyczyło plan działań dla Zarządu na rok 2020 i pierwsze półrocze 2021. 

Obrady toczyły się z zachowaniem pełnych wymogów epidemiologicznych.


Najnowsze informacje

Młodociani Pracownicy Wracają.

Powrót pracowników młodocianych do pracy.

Czytaj więcej

ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO WYSTĄPIŁ O UMOŻLIWIENIE REALIZACJI PRAKTYCZNEJ NAUKI !!!

ZRP wystąpił o umożliwienie kontynuacji zajęć praktycznych uczniom szkół branżowych

Czytaj więcej

UWAGA !!! WAŻNA INFORMACJA DLA SZKOLĄCYCH MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Więcej informacji na stronie Związku Rzemiosła Polskiego

Czytaj więcej

Egzaminy Zawieszono.

Zawieszenie Wszystkich Egzaminów !!!

Czytaj więcej

Ważne, Ważne, Ważne !!!

Zawieszenie kształcenia praktycznego.

Czytaj więcej

Wpis dokumentów do CEiDG

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi wpisów dyplomów i świadectwa kwalifikacyjnych do CEiDG.

Czytaj więcej