Egzamin czeladniczy

Aktualności

  • Dodano: 2020-06-15

Egzamin czeladniczy


Egzamin czeladniczy składa się z dwóch etapów: egzaminu praktycznego i egzaminu teoretycznego.Na egzaminie praktycznym zdający wykonuje zadania określone w katalogu zadań w danym zawodzie. Zadania są umieszczone na stronie www.irpoznan.com.pl. Na egzamin praktyczny zdający zabiera: odzież roboczą, dowód osobisty.

 Egzamin teoretyczny ma dwie część:

-  pisemną w formie testu ( 7 przedmiotów i z każdego po 7 pytań)  test  próbny demo, który można rozwiązać jest dostępny na stronie www.irpoznan.com.pl w zakładce egzaminy.

- części ustną ( technologia, materiałoznawstwo, maszynoznawstwo) – zdający losuje pytania. Pytania dostępne na stronie www.irpoznan.com.pl w zakładce egzaminy.

Na egzamin teoretyczny zdający zabiera: dowód osobisty, kalkulator, długopis (na egzaminie nie wolno używać telefonów).

Aby przystąpić do egzaminu należy do 15 lipca złożyć wniosek na egzamin czeladniczy wraz z załącznikami w Cechu. Dokumenty składa pracodawca.

Wymagane dokumenty do egzaminu:

- wniosek

- 1 fotografia

- świadectwo ukończenia szkoły

- umowa o naukę zawodu

- zaświadczeni o praktycznej nauce zawodu

- dowód wpłaty za egzamin (opłatę za egzamin ponosi pracodawca)

- umowy i świadectwa pracy z poprzednich zakładów pracy (dla osób, które zmieniały

  pracodawcę)

Po złożeniu wniosku na egzamin, zdający na 14 dni przed egzaminem praktycznym  otrzymuje informację drogą pocztową  o dacie i miejscu egzaminu praktycznego i teoretycznego. Egzaminy praktyczne odbywają się w sierpniu i wrześniu a teoretyczne we wrześniu  i październiku dla tych, którzy kończą naukę zawodu 31 sierpnia i złożą dokumenty do 15 lipca.


Najnowsze informacje

Walne Zgromadzenie !!!

Walne Zgromadzenie Członków Cechu Rzemiosł Różnych w Turku

Czytaj więcej

Lokale do Wynajęcia

Cech Rzemiosł Różnych w Turku ul.Kaliska 47 posiada do wynajęcia lokale na działalność gospodarczą o...

Czytaj więcej

Kurs pedagogiczny

*KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU *

Czytaj więcej

Wakacyjna gra miejska kolejne informacje

Zachęcemy do zapozanania się z informacjami o grze miejskiej i zgłoszeń do udziału.

Czytaj więcej

Gra miejska organizowana przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie

Drodzy uczniowie‼️ W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną nie mogliśmy zorganizować dla Was tegorocznej...

Czytaj więcej